Cross Laps

در خانم ها بعد از دوران یائسگی سطح کلسیم ادراری افزایش می یابد و باعث یک تعادل منفی کلسیم می شود، که منجر به استئوپورز (پوکی استخوان) میگردد.
کمبود استروژن و بسیاری از حالات و بیماری ها جذب استخوان را تشدید می کند.

اگرچه اندازه گیری دانسیته استخوان یک وسیله مهم در شناسایی استئوپورز می باشد، ولی شناسایی تغییرات استخوانی شدید در مراحل آغازین بیماری یا تشخیص تغییرات حاد استخوان به وسیله دانسیته استخوان مشکل است.
دانسیتومتری استخوان یک روش تهاجمی است که در غیاب اختلالات معدنی شدن یک نگاه اجمالی نسبی به فرایند ها پیش رونده و طولانی دارد و جوابگوی سوالاتی در مورد معدنی شدن استخوان نیست. در استئوپورز مارکر های متداول مثل کلسیم و PTH طبیعی هستند، برعکس مارکرهای بازگردش استخوان حساسیت بیشتری به تغییرات ناچیز دانسیته دارند و به عنوان یک روش غیر تهاجمی برای شناسایی روند بیماری متابولیک استخوان استفاده می شوند.

استئوپورز شایع ترین بیماری متابولیک استخوان محسوب می شود. اختلال سیستمیک با کاهش توده استخوانی و تغییرات زیر ساختاری بافت استخوان شناسایی می شود و به دنبال آن شکستگی استخوان و افزایش شکنندگی استخوان حاصل می گردد.
آزمایش Cross laps به عنوان یک مارکر اختصاصی درتشخیص تحلیل استخوان بیماران مورد استفاده قرار میگیرد. میزان این مارکر با افزایش تحلیل استخوان در بیماران افزایش مییابد.

از این تست می توان در پایش اثرات درمانی ناشی از درمان جایگزین استروژن بر روی تراکم استخوان و جذب و تشکیل استخوان bone turnover در خانم های یائسه درمان شده برای پوکی استخوان و همچنین افرادی که با پوکی استخوان و کاهش تراکم استخوان osteopenia تشخیص داده شوند.

افزایش میزان آن در ارتباط با هایپرتیروئیدیسم، هایپرپارا تیروئیدیسم، بیماری paget`s ، کاهش تراکم استخوان یا پوکی استخوان می باشد. این آزمایش می تواند زمانیکه یک شخص دارای افزایش یا کاهش میزان در جذب و تشکیل استخوان باشد، کمک کننده باشد. همچنین می تواند در آزمایش تراکم استخوان کمک کند. در ارزیابی ازدست دادن استخوان یا ردیابی برخی از بیماری های استخوان در بزرگسالان، ردیابی پاسخ به تشکیل استخوان و درمانهای ضد تحلیل استخوان anti-resorptive و کمک به تشخیص نمودن دز دارویی مناسب کاربرد دارد.

در کودکان این آزمایش توانایی کمک در ردیابی و مدیریت نارسایی های استخوان متابولیک مانند Paget's disease، osteogenesis imperfect، secondry osteoprosis rickets را دارد.
این تست را می توان در پلاسما و سرم به روش ایمونواسی اندازه گیری کرد.