آزمایشگاه فرزان مفتخر است که با بهره گیری از بروز ترین دانش ها اقدام به ساخت انواع تجهیزات آزمایشگاهی کرده است.

افتخارات و اختراعات آزمایشگاه فرزان