تب خونریزی دهنده کریمن کونگو

تب خونریزی دهنده

تب خونریزی دهنده ویروسی کریمه کنگو CCHF یک بیماری تب دار حاد و خونریزی دهنده مشترک بین انسان و حیوان است که توسط کنه منتقل می‌شود.
با وجود اینکه این بیماری مخصوص حیوانات است اما موارد تک گیر و همه گیری‌های ناگهانی این بیماری در انسان‌ها نیز اتفاق می‌افتد؛ از آنجایی که اولین موارد شناخته شده این بیماری در شبه جزیره کریمه در روسیه و به دنبال آن در کشور کنگوی آفریقا رخ داده است، به این نام شناخته شده است.