آزمایشگاه فرزان تنها نماینده شبکه هپاتیت کشوری

هپاتیت

ویروس هپاتیت
حداقل 6 نوع ویروس هپاتیت تحت عنوان های ویروس هپاتیت Aتا E وجود دارند.
هر کدام از ویروس های هپاتیت، کبد را آلوده کرده و به آن آسیب می‌رساند و موجب بروز علائم کلاسیک یرقان (زردی) و بالا رفتن آنزیم های کبدی می‌شود.
نوع ویروس را می‌توان از روی دوره و طبیعت بیماری و تست های سرولوژیک تشخیص داد.
این ویروس ها به راحتی منتقل می‌شوند، زیرا افراد آلوده، قبل از پیدایش علائم بیماری، موجب سرایت ویروس می‌شوند.


ویروس هپاتیتA
از راه های مدفوعی دهانی منتشر می‌شود.
دوره کمون آن یک ماه است و پس از آن به طور ناگهانی علائم یرقان ظاهر می‌شود.
موجب بیماری مزمن کبد نمی‌شود.
به ندرت کشنده است.


ویروس هپاتیتB
ازطریق خون، تماس جنسی و یا مادر به نوزاد منتقل می‌شود.
لازم است بدانید که بیماری هپاتیت Bاز طریق بزاق فرد آلوده نیز منتقل می گردد و در صورت عدم رعایت نکات بهداشتی می تواند فرد را آلوده نماید.
همچنین گزارشاتی ناشی از انتقال آن از طریق عرق و اشک چشم و مایع داخل گوش به چشم می خورد.
دوره کمون حدود سه ماه است و بعد آن به طور آهسته علائم یرقان پدیدار می‌شود.
در پنج تا ده درصد افراد، این ویروس موجب بیماری مزمن کبد می‌شود.
معمولا با سرطان اولیه سلول کبدی مرتبط است.
بیش از یک سوم جمعیت جهان به ویروس هپاتیت Bمبتلا هستند.
هر ساله یک تا دو میلیون نفر بر اثر این بیماری میمیرند.
واكسيناسيون علیه هپاتیت B
بهترين راه مقابله با ابتلا به بيماري هپاتيت Bتزريق واكسن آن است به همين دليل واكسيناسيون آن در كليه نوزادان و افراد در معرض خطر توصیه مي شود.
واكســن هپاتيت Bمعمولا در ســه نوبت و به فواصل يك ماه و 6 ماه پس از اولين تزريق انجام می شود .
تزريق واكسن بايد عضلاني و بهتر است در عضلــه بازو صورت گيرد. تزريق واكسن هپاتيــت Bدر عضله باسن سبب كاهش تأثير آن ميشود.
توصيه ميشود تا آنتي بادي ضد هپاتيت Bيك تا ســه ماه پس از كامل شــدن نوبت هاي تزريق واكسن اندازه گيري شــود.
اگر پاســخ آنتي بادي بيش از 100واحد بين المللي باشــد، بهترين پاســخ تلقي و تا ســالها باقي مي ماند. مقادير بيش از 10و كمتر از 100نيز مورد قبول است .


ویروس هپاتیتC
بسیار شایع است و بیش از 170 میلیون نفر ناقل این ویروس هستند.
معمولا" موجب بیماری مزمن می‌شود.
تاکنون واکسنی ساخته نشده که بتواند در برابر ویروس هپاتیت Cمصونیت ایجاد کند.
روش های انتقال:
• استفاده از سرنگها یا دیگر وسایل مشترک جهت تزریق داروها و مواد غیرمجاز
• خالکوبی
• حجامت
• تاتو کردن
• سوراخ کردن گوش
• خدمات پزشکی و دندانپزشکی در محل های نامطمئن و با وسایل آلوده
• دریافت خون یا عضو اهدائی آلوده قبل از سال 1375
• تماس پزشکان و کارکنان مراکز بهداشتی- درمانی با خون فرد آلوده
• در موارد نادر از مادر آلوده به نوزادش در حین زایمان
تشخیص
غالبا میزان آنزیم های کبدی در خون مبتلایان بالاست.
وجود آنتی بادی های ضد ویروس در خون بیمار نشانگر این است که فرد در گذشته با ویروس تماس داشته است
ولی وجود مواد ژنتیکی ویروس در خون بیمار نشان می دهد که وی در حال حاضر مبتلا به HCVاست.
در اکثر موارد جهت تعیین اینکه آیا ویروس موجب اسکار در کبد شده است یا خیر، بیوپسی یا نمونه برداری از کبد صورت می گیرد.


ویروس هپاتیتG
موجب عفونت مزمن می‌شود.


ویروس هپاتیتE
از راه مدفوعی دهانی و آبهای آلوده منتقل می‌شود.
علائم این نوع از ویروس هپاتیت مشابه ویروس هپاتیت Aاست، اما علائم ویروس هپاتیت Eدیرتر بروز می‌کند.
عفونت ناشی از ویروس هپاتیت Eدر زنانباردار بسیار شایع بوده و در بیست درصد موارد موجب مرگ می‌شود.


ویروس هپاتیتD
فقط در بیمارانی که ویروس هپاتیت Bدر آنها وجود دارد بروز می‌کند.
ویروس هپاتیت Dعلائم ویروس هپاتیت Bرا تشدید می‌کند.


آزمایشگاه فرزان به عنوان تنها مرجع علمی ویروس شناسی و معتبر هپاتیت در استان همدان از نظر نیروی متخصص، فضا، امکانات و تجهیزات مولکولی با مدیریت؛ آقای دکتر جلیلیان وخانم دکتر امینی نماینده شبکه هپاتیت کشوری است.