سردرد، بی حالی، خستگی و کوفتگی بدن نشانه‌های اولیه مسمومیت با گاز مونوکسید کربن است که در بیشتر مواقع افراد به علت سرما، تصور می‌کنند به سرماخوردگی مبتلا شده‌اند.
علائم اولیه گازگرفتگی مشابه آنفلوانزا است

***************************************************************

پانل عفونت های تنفسی

Respiratory infection

Respiratory pathogens: influenza A, influenza A (H1N1) swl, influenza B, rhinovirus, coronavirus NL63, 229E, OC43, HKU1, parainfluenza 1, 2, 3, 4, human metapneumovirus A/B, bocavirus, respiratory synctial virus A/B, adenovirus, enterovirus, parechovirus, Mycoplasma pneumoniae ,Chlamydia pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae type B.

 

Bacterial pneumonia: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella spp

 

Pneumocystis jirovecii

 

***************************************************************

پانل گاستروانتریت

Gastroenteritis

Bacterial gastroenteritis: Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia enterocolitica, Clostridium difficile, Campylobacter coli/jejuni/lari, VTEC

 

Viral gastroenteritis: Rota virus, Norovirus G I, Norovirus  GII, Enteric adenovirus, Astrovirus

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************

پانل عفونتهای منتقل شده از طریق روابط جنسی

Sexually transmitted infections

T. vaginalis, M. hominis, M. genitalium, C. trachomatis, N. gonorrhoeae,  U. urealyticum, Human Papiloma virus, Papiloma virus genotyping (14 genotypes)

 

 

 

 

 

 

***************************************************************

هپاتیت

Hepatitis

Hepatitis B DNA

Hepatitis C RNA and hepatitis C genotyping

 

 

 

 

***************************************************************

پانل مننژیت

Meningitis

Viral meningitis:  Cytomegalovirus, Epstein- Barr virus, adenovirus, herpes simplex virus 1, 2, varicella- zoster virus, enterovirus, parechovirus, human herpes virus 6, 7, parvovirus B19

 

Bacterial meningitis: Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitides, Haemophilus influenzae

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************

پانل عفونتها ی سرکوب کننده سیستم ایمنی

Infections of the immunosuppressed

BKV, Epstein- Barr virus, cytomegalovirus

 

 

 

 

 

***************************************************************

مارکرهای سرطانی

Cancer

Jak2, BCR/ABL 190, BCR/ABL 210

 

 

 

 

 

***************************************************************

پانل باکتری های بی هوازی(عفونت های آبسه سر و دهان و گردن)

Anaerobe Bacteria

Porphyromonas endodontalis, Porphyromonas gingivalis,Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Treponema denticola, Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia, Tannerella forsythia

 

 

 

 

 

 

***************************************************************

 پانل بیماری های قلبی عروقی

Cardiovascular Disease

This test can identify variations in genes that are relevant for atherosclerosis and venous thrombosis including: FV, PTH, MTHFR,FXIII, PAI-1, EPCR, ApoB, ApoE, FGB,HPA1,ACE, eNOS, LTA

 

;