سردرد، بی حالی، خستگی و کوفتگی بدن نشانه‌های اولیه مسمومیت با گاز مونوکسید کربن است که در بیشتر مواقع افراد به علت سرما، تصور می‌کنند به سرماخوردگی مبتلا شده‌اند.
علائم اولیه گازگرفتگی مشابه آنفلوانزا است

پلی سیتمی ثانویه

هرگاه بافتها به علت کمبود شدید اکسیژن هوا مثلا در ارتفاعات بلند ، یا به علت حمل نشدن اکسیژن به بافتها که مثلا بر اثر نارسایی قلبی بوجود می‌آید، دچار هیپوکسی شوند اندام‌های خون ساز بطور اتوماتیک مقادیر زیادی گویچه‌های سرخ تولید می‌کنند.

این حالت مرسوم به پلی‌سیتمی ثانویه بوده و تعداد گویچه‌های سرخ بطور شایع تا 6 - 7 میلیون در میلیمتر مکعب بالا یک نوع شایع پلی‌سیتمی ثانویه مرسوم به پلی‌سیتمی فیزیولوژیک ، در افراد بومی که در ارتفاعات 4200 تا 5100 متری زندگی می‌کنند حادث می‌شود.

 تعداد گویچه‌های سرخ عموما 6 تا 7 میلیون در میلیمتر مکعب بوده و این امر با زیاد شدن قدرت این افراد برای انجام درجات بالای کارهای مداوم حتی در این هوای رقیق همراه است. 

پلی سیتمی حقیقی (اریترمی)

علاوه بر افرادی که پلی‌سیتمی فیزیولوژیک دارند افراد دیگر نیز وجود دارند که دچار حالتی مرسوم به پلی سیتمی حقیقی Vera هستند که در آنها ممکن است تعداد گویچه‌های سرخ 7 تا 8 میلیون در میلیمتر مکعب و هماتوکریت60 تا 70 درصد باشد.

 پلی‌سیتمی حقیقی از یک تغییر ژنی بوجود می‌آید که در گروه سلولی هموسیتوبلاستیک که گویچه‌های سرخ خون را تولید می‌کند ایجاد می‌شود. سلولهای بلاستی حتی هنگامی که گویچه‌های سرخ بیش از حدی وجود دارند از تولید گویچه‌های سرخ باز نمی‌ایستند.
این امر موجب تولید بیش از حد گویچه‌های سرخ می‌شود درست به همان روشی که یک موتور پستان موجب تولید بیش از حد یک نوع ویژه از سلول پستانی می‌شود این بیماری معمولا موجب تولید بیش از گویچه‌های سفید خون و پلاکتها نیز می‌گردد.

 پلی‌سیتمی حقیقی نه فقط هماتوکریت بلکه هچنین حجم کلی خون نیز افزایش یافته و ندرتا دو برابر مقدار طبیعی می‌رسد در نتیجه برابر سیستم رگی مملو از خون می‌شود. علاوه بر آن ، مویرگهای زیادی بوسیله خون غلیظ بسته می‌شوند، زیرا ویسکوزیته خون در پلی‌سیتمی حقیقی از مقدار طبیعی که سه برابر ویسکوزیته آب است به 10 برابر ویسکوزیته آب افزایش می‌یابد. 

اثر پلی‌سیتمی بر روی سیستم گردش خون

به علت افزایش شدید ویسکوزیته خون در پلی‌سیتمی ، جریان خون در رگها غالبا فوق‌العاده کند است. بر اساس عواملی که بازگشت خون بهقلبرا تنظیم می‌کنند، افزایش دیسکوزیته تمایل دارد که میزان بازگشت وریدی را زیاد کند.

عملا برون‌ده قلب در پلی‌سیتمی از مقدار طبیعی زیاد به دور نیست زیرا این دو عامل یکدیگر را کم و بیش خنثی می‌کنند. فشار خون شریانی در بیشتر افراد مبتلا به پلی‌سیتمی طبیعی است، اگر چه تقریبا یک سوم این بیماران فشار شرایانی بالاتر از طبیعی است این بدان معنی است که مکانیسم‌های تنظیم کننده فشار خون معمولا می‌توانند اثر افزایش ویسکزیته خون را که تمایل دارد.
مقاومت محیطی را فازایش داده و از این راهفشار شریانی را بالا ببرد خنثی کنند. با وجود این ، بعد از یک حد معین ، این تنظیم‌ها از کار می‌افتند.

رنگ پوست تا حد زیادی بستگی به مقدار خون موجود در شبکه وریدی زیر جلدی دارد. در پلی‌سیتمی حقیقی مقدار خون در این شبکه فوق‌العاده افزایش می‌یابد. علاوه بر آن ، به علت اینکه خون قبل از ورود به شبکه وریدی اکسیژن خود را از دست می‌دهد.

رنگ آبی این هموگلوبین بدون اکسیژن رنگ قرمز اکسی هموگلوبین را می‌پوشاند. بنابراین ، شخص مبتلا به پلی‌سیتمی حقیقی معمولا یک قیافه گلگون با رنگ پوست متمایل به آبی (سیانوزی‌) دارد.

;