سردرد، بی حالی، خستگی و کوفتگی بدن نشانه‌های اولیه مسمومیت با گاز مونوکسید کربن است که در بیشتر مواقع افراد به علت سرما، تصور می‌کنند به سرماخوردگی مبتلا شده‌اند.
علائم اولیه گازگرفتگی مشابه آنفلوانزا است






آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی فرزان تیم ما **** پذیرش آزمایشگاه امکانات رفاهی آمایشگاه امکانات تفریحی کودکان بخش نمونه گیری کودکان اهدا جایزه به کودکان بخش سرم گیری بخش مولکولی بخش مولکولی بخش مولکولی ایمونواسی بخش هماتولوژی بخش هماتولوژی بخش هورمون بخش هورمون بخش نفلومتری بخش بیوشیمی بخش میکروبیولوژی

;